Card image cap

pierścienie

Montaż pierścieni tłokowych

Prawidłowy montaż pierścieni jest warunkiem prawidłowej pracy zakupionych pierścieni

 

pierścienie tłokowe w kompletach

Prawidłowy montaż pierścieni jest warunkiem prawidłowej pracy zakupionych pierścieni.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż pierścienie należy zawsze kupować w/g średnicy tłoka.
Nominalne zakładać na nominalne tłoki, a nadwymiarowe wyłącznie na nadwymiarowe o tym samym wymiarze.

Montaż pierścieni zaleca się wykonywać przy pomocy specjalnych kleszczy do zakładania pierścieni tłokowych.
Pozwalają one zmniejszyć ryzyko zbytniego ich rozwarcia i tym samym uniknięcia pęknięcia pierścienia, lub jego zniekształcenia przez zbytnie rozwarcie na zamkach.
Pierścień należy rozchylić tylko tak by swobodnie nasunąć gobą pierścieni były przestawione względem siebie.

Do wkładania tłoków z zamontowanymi pierścieniami należy używać specjalnej opaski. Należy zwrócić uwagę by stalowa taśma opaski przylegała całym obwodem na powierzchni bloku.

na tłok.

Uwagę należy zwrócić na znakowanie pierścieni "TOP" lub "G" co oznacza "górę". Pierścienie montujemy zawsze oznaczeniem do góry tłoka ( w kierunku denka ). Jeśli takich oznaczeń na pierścieniu nie odnajdziemy, montaż jest dowolny.

Pierścienie montuje się kolejno w rowki zaczynając od położonego na tłoku najniżej (czyli olejowego),
Większość pierścieni olejowych posiada sprężynkę, którą należy wyjąć z pierścienia i włożyć w rowek, następnie delikatnie nałożyć pierścień, pamiętając by zbytnio go nie rozwierać, by nie pęknął. Ważnym jest by łączenie sprężyny było naprzeciwko łączenia pierścienia.

Bardzo ważnym jest dla prawidłowej pracy, by łączenia sąsiadujących ze sobą