O firmie

Firma REDO wywodzi się ze szlifierni założonej w1978 r. Przez wszystkie lata zdobywała

doświadczenie w zakresie obróbki podzespołów silników takich jak:

bloki, głowice, wały korbowe i inne

 

Park maszynowy szlifierni jest wciąż odnawiany, pracujemy na maszynach:

 • szlifierka magnesowa do płaszczyzn
 • wytaczarka do gniazd zaworowych SUNNEN VGS20CP
 • szlifierka do zaworów
 • wytaczarka do cylindrów
 • honownica cylindrów SUNNEN SV15-CFM
 • frezarka
 • tokarka
 • myjnia ultradźwiękowa INTERSONIC
 • szlifierka osiowa do wałów korbowych
 • szlifierka wałów korbowych
 • zestaw do wyciągania zapieczonych lub urwanych świec żarowych

 

REDO to także dystrybutor części zamiennych.

Działalność handlową specjalizującą się w sprzedaży części zamiennych do silników samochodów osobowych, ciężarowych oraz ciągników prowadzi od 1991r

Pracownicy firmy REDO posiadają duże doświadczenie w zakresie świadczonych usług oraz w dziedzinie sprzedaży części zamiennych i starają się zawsze rzetelnie pomóc oraz doradzić klientowi.

 ---------------OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH----------------

Szanowni Państwo – prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, jeśli wyrażają Państwo

zgodę zapraszamy do współpracy

[RODO], przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

spółka: REDO s.c. Marzena Wachełko-Bartniczek, Wojciech Kuczera,

Regina Wachełko, Stefan Wachełko z siedzibą w Żorach (44-240)

przy ul. Kościuszki 14.

email: redo@pro.onet.pl

tel 324341402

 

(1)Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres (długość okresu przetwarzania) - nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

(2)Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innych czynności niezbędnych do realizacji umowy.

(3)Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach komunikacji:

- do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie – w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową (np. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

- przez okres prowadzonej komunikacji, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu,

 

2. REDO s.c. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, w trakcie realizacji

transakcji

 

(1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji,

(2) numer telefonu, adres e-mail,

(3) płeć, data urodzenia

(4) dane transakcyjne (szczegóły dotyczące płatności za nabywane produkty, szczegóły zawartej umowy),

(5) dane komunikacyjne (informacje o prowadzonej komunikacji),

(6) informacja związane z korzystaniem z portalu społecznościowego lub komunikacyjnego.

3. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy REDO, a ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

(1) organy publiczne,

(2) podmioty, którym REDO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. firmy kurierskie

(3) podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, obsługi księgowej, telekomunikacyjne, obsługi prawnej, windykacyjne,

4. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia. Uprawnienia powyższe mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora Danych, korespondencyjnie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail: redo@pro.onet.pl)

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych jest konieczne dla ich realizacji.

 

5. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

6. Wszystkich naszych byłych i obecnych pracowników informujemy, iż pozyskane dane osobowe związane z zatrudnieniem są przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z odrębnych przepisów i przechowywane będą przez okres 50 lat

 

 

Galeria